20 Eylül 2021 - Pazartesi
 

Mevzuat

Dosya Adı Kategori  
Anayasa Kanunlar
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun Kanunlar
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kanunlar
Çocuk Koruma Kanunu Kanunlar
Deniz İş Kanunu Kanunlar
Dernekler Kanunu Kanunlar
Devlet Memurları Kanunu Kanunlar
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Kanunlar
Elektronik İmza Kanunu Kanunlar
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun Kanunlar
İş Mahkemeleri Kanunu Kanunlar
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kanunlar
İşsizlik Sigortası Kanunu Kanunlar
Kabahatler Kanunu Kanunlar
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun Kanunlar
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kanunlar
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu) Kanunlar
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kanunlar
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun Kanunlar
Öğle Dinlenmesi Kanunu Kanunlar
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kanunlar
Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun Kanunlar
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kanunlar
Sosyal Sigortalar Kanunu Kanunlar
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kanunlar
Tarım Sigortaları Kanunu Kanunlar
Tebligat Kanunu Kanunlar
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Kanunlar
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kanunlar
Türk Borçlar Kanunu Kanunlar
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kanunlar
Türkiye İş Kurumu Kanunu Kanunlar
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun Kanunlar
Umumi Hıffıssıhha Kanunu Kanunlar
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Kanunlar
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Kanunlar
 
RESMİ KURUMLAR MEVZUAT SAYFALARI
 
         
 
 

ÜYELERİMİZ

HEDER DERGİ

MEVZUAT

DOKÜMANTASYON

 
 
 

Bizden Haberdar Olun

  
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet ve Eğitim Kurumları Derneği © Her hakkı saklıdır. 2021