20 Eylül 2021 - Pazartesi
 

Faaliyetlerimiz

30.12.2015 - Konya Ticaret Odasında düzenlenen Panele katıldık
24 Aralık 2015 tarihinde Konya Ticaret Odası ve Derneğimiz Konya temsilciliğinin işbirliğinde düzenlenen “ İş Güvenliği alanında yapılan düzenlemeler- sorunlar- çözüm önerileri” paneline Dernek Başkanı Do. Dr. Turan ŞALVA ile Yönetim Kurulu üyesi Bedri TEKİN konuşmacı olarak katıldı, yoğun bir dinleyici katılımının olduğu panelde, OSGB’lerin, işyeri hekimlerinin, iş güvenliği uzmanlarının sorunları tartışıldı.
30.12.2015 - Ulusal İSG Konseyi Toplantısına katıldık
30.12.2015 - TMMOB ve TTB Ziyaret Edildi
22 Aralık 2015 tarihinde yönetim kurulu başkanımız Doç.Dr. Turhan ŞALVA, Yönetim Kurulu üyelerimiz Hakan GÜÇER, Mustafa AĞIR ve Bedri TEKİN’in bulunduğu bir heyet ile TMMOB ve TTB ziyaret edildi, TMMOB’deki ziyarette TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Mehmet TORUN ile TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ile görüşüldü. Bulundu. TTB’deki ziyarette TTB Başkanı Beyazıt İLHAN ve TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolunda eğitimci olarak görev yapmakta olan işyeri hekimi Arif MÜEZZİNOĞLU bulundu. Her iki görüşmede de, İSG konusunda işbirliği olanakları tartışıldı.
30.12.2015 - Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Ziyaret Edildi
22 Aralık 2015 tarihinde yönetim kurulu üyelerimiz ve ağırlığını işyeri hekimlerinin oluşturduğu bir grupla Ankara Meslek Hastalıkları hastanesini ziyaret ettik. Heyetimize, hastane başhekimi Doçent. Dr. Ömer Hınç YILMAZ tarafından meslek hastalıkları ve hastanede teşhis konulan ilginç vakalar hakkında sunum yapıldı. Meslek hastalıklarının tespit edilememesinin nedenleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Seminerlerin ve ortak etkinliklerin düzenlenmesi konusunda işbirliği yapılması kararlaştırıldı.
 

ÜYELERİMİZ

HEDER DERGİ

MEVZUAT

DOKÜMANTASYON

 
 
 

Bizden Haberdar Olun

  
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet ve Eğitim Kurumları Derneği © Her hakkı saklıdır. 2021