20 Eylül 2021 - Pazartesi
 

Derneğimiz Hakkında


İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumları olarak ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin gelişmesi ve yetişmiş nitelikli işgücü oluşturma adına çok önemli bir misyon üstlenmiş bulunuyoruz. Henüz 3 yıllık bir sektör olmasına karşın oldukça yoğun bir talep gören İSG eğitimleri gerekli nitelikli işgücü ihtiyacı karşılanana kadar hızla büyümeye devam edecektir.

Kısa sürede hızlı büyüme gösteren sektörümüzün birçok sorunu bulunmaktadır. Sorunlarımız arasında bulunan birçok konu birlikte hareket edilerek çözülebilir durumdadır. Sorun çözme yolunda aşama kaydedebilmek için aynı sektörün aktörleri olarak birlikte hareket etmemiz hepimizin menfaati gereği olup bu birliktelik ülkemizin İSG sisteminin gelişmesine de olumlu katkı sağlayacaktır.Çok az sayıda eğitim kurumu ile başlayan İSG eğitim sistemi halen 236 eğitim kurumu ile devam etmektedir. 43 üniversite ve 193 özel sektör temsilcisinin faaliyet gösterdiği sektörümüzün sorunları geçmiş dönemde bölgesel toplantılarla sürekli tartışıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet ve Eğitim Kurumları Derneği ( İSGHEDER ) olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Bursa gibi illerde toplantılar tertip edip sorunlarımızı paylaşarak bugünlere geldik. Sektör büyüdükçe sorunlar artmakta veya değişim göstermektedir. Güncel toplantılarla kendimiz geliştirmek, aramızdaki işbirliğini güçlendirmek temel hedefimizdir.

Geldiğimiz noktada hem aramızda kendi sorunlarımızı paylaşmak ve öneriler geliştirmek, hem de Bakanlık ile olan ilişkilerimizde karşılaştığımız sorunları çözebilmek için tüm eğitim kurumlarının katıldığı bir toplantı düzenlenmesi gereği hasıl olmuştur. İSGHEDER üyesi olsun veya olmasın eğitim kurumu faaliyeti gösteren tüm kurumları bir araya getirmek, bu toplantıda Bakanlıkla gerekli paylaşımları gerçekleştirmek ve önümüzdeki dönem İSG eğitim sektöründe daha az sorun yaşayarak faaliyet göstermek adına bir toplantı düzenlenecektir.

01 Ekim 2013 tarihinde Ankara Rixos otelde gerçekleşecek eğitim kurumları toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Fatih Acar da teşrif edecek olup İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürümüz ve ekibi de bilgilendirmeler yapacaktır. Toplantıya katılım konusunda gerekli bilgilendirme ekte olup katılım konusundaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.

Yrd Doç Dr Turhan Şalva
İSGHEDER Yönetim Kurulu Başkanı

 

ÜYELERİMİZ

HEDER DERGİ

MEVZUAT

DOKÜMANTASYON

 
 
 

Bizden Haberdar Olun

  
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet ve Eğitim Kurumları Derneği © Her hakkı saklıdır. 2021